UA-165416005-1

Kurser

Hvorfor skal du vælge Key2Quality
Du skal vælge Key2Quality, hvis du vil have undervisere der har en solid bagage af praktisk erfaring fra forskellige it-projekter. Undervisere der relaterer teorien fra pensum til en praktisk kontekst og giver eksempler fra den virkelige verden undervejs i kurset for at sætte teorien i kontekst af praktisk brug.  

Hos Key2Quality er der stor fokus på inddragende undervisning med meget fokus på dialog. 

Vores materiale og vores undervisning er bygget ud fra bevidstheden om at der skal være noget for både den visuelle, den auditive, den kinæstetiske og den auditivt digitale. På den måde sikrer vi at alle forstår pensum lige meget hvordan man bruger og vægter de forskellige sanser. 

Efter kurset tilbyder vi støtte til implementering af det lærte i virksomheden. Dette kan vi gøre gennem løbende coaching og sparring med deltagerne fra kurset enkeltvis eller i grupper, gerne i konteksten af en konkret problemstilling fra deltagernes hverdag. De nærmere rammer omkring et sådan forløb aftales ved køb af kurset.

Vi tilbyder både åbne kurser, hvor du køber en plads på vores kurser der afholdes i vores dejlige lokaler i Skanderborg, og lukkede kurser, hvor vi kommer ud til din virksomhed og afholder kurset for dine medarbejdere/kollegaer.

ISTQB Foundation

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i grundlæggende software test.

Du får en bred viden om software test og best practice på området, samt en introduktion til standard test terminologi der kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et fælles sprog for test. Hertil kommer en international anerkendt certificering.

Uanset om du er tester, testmanager, udvikler, projektleder eller har en anden rolle, så er ISTQB Foundation en god introduktion til software test.  

ISTQB Foundation Agile Extension

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i grundlæggende agil software test. 

Du får indsigt i hvordan software testes i en agil kontekst, hvordan i som team kan skabe et godt og effektivt samarbejde på tværs af roller for at skabe kvalitetsleverancer, samt en introduktion til standard agil testterminologi. Hertil kommer en international anerkendt certificering.

Uanset om du er tester, testmanager, udvikler, projektleder eller har en anden rolle, så er ISTQB Foundation Agile extension en god introduktion til software test i en agil kontekst. Det er en forudsætning at du har en ISTQB Foundation certificering. 

ISTQB Advanced Level Test Manager

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i avanceret testmanagement.  

Du lærer at definere det overordnede mål for test og at definere en teststrategi for systemet under test. Du får ligeledes indsigt i hvordan du udarbejder test- og tidsplaner og sikrer at dit projekt har ressourcer til at løse opgaven. Du får ligeledes kompetencer i forhold til at udvælge, organisere og lede teams – at skabe et fagligt miljø det sikrer et motiveret testteam. Kurset giver dig også en generel indsigt i rollen som testmanager, herunder ansvar og arbejdsopgaver. 

Kurset er skræddersyet til testkoordinatorer, testmanagere og andre der har ansvaret for at gennemføre testprojekter. Det er en forudsætning at du har en ISTQB Foundation certificering. 

ISTQB Advanced Level Test Analytiker

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i avanceret testanalyse. 

På dette intensive kursus får du en professionel tilgang til test af software, får udvidet dine kompetencer i brug af testteknikker og metoder til design af testcases, samt en række værktøjer til at effektivisere testen. Som en del af kurset får du ligeledes udvidet din forståelse af testanalytikerens rolle, ansvar og arbejdsopgaver.

Kurset er skræddersyet til softwaretestere der arbejder med testanalyse -design, -implementering og afvikling, uanset om du arbejder indenfor rammerne af en agil eller traditionel udviklingsmodel. Det er en forudsætning at du har en ISTQB Foundation certificering. 

ISTQB Foundation Acceptance Testing

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i avanceret testanalyse. 

På dette kursus giver vi dig en detaljeret forståelse af, hvordan testere og forretningsanalytikere / produktejere kan samarbejde for at maksimere effektiviteten af accepttest.

Validering af forretningsløsningen er en vigtig aktivitet for produktejere (PO’er), forretningsanalytikere (BA’er) og testere. Design af accepttest ud fra acceptkriterier udføres bedst gennem samarbejde mellem rollerne for at sikre høj forretningsværdi af accepttestfasen og for at mindske risikoen ved releasen

ISTQB Advanced Level Technical Test Analytiker

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i avanceret testanalyse. 

Mere information følger senere

TMap: Opgradering for high performance teams

Dette kursus giver en viden opgradering til teammedlemmer i f.eks. DevOps- og Scrum-teams, der allerede har viden om og erfaring med TMAP.

I agil kontekst forventes tværfunktionelle teams at kunne levere forretningsværdi med den rigtige kvalitet hurtigt. TMAP® understøtter den agile måde at arbejde på, med fokus på at bygge kvaliteten ind – en fokus der går ud over klassisk dynamisk og statisk test.

Under kurset ”TMAP opgradering for high performance teams” får deltagerne et praktisk indblik i de områder TMAP er blevet udvidet med, i forbindelse med udgivelsen af den nye bog “Quality for DevOps teams”. Fokus på kurset er således på det agile mindset samt de metoder og værktøjer der støtter op om arbejdet med test og kvalitetssikring i konteksten af det tværfunktionelle team i en agil eller DevOps kontekst.

TMap: Quality for cross-functional teams 

Med dette kursus får du en uafhængig, internationalt anerkendt certificering som bevis på ekspertise inden for QA og test. Du lærer om it-leveringsmodeller, især DevOps, og om whole-team tilgangen inklusiv hvilken relevans den har for Dev og Ops-folk

I dag forventes tværfunktionelle teams at kunne levere forretningsværdi med den rigtige kvalitet hurtigt. TMAP® understøtter denne måde at arbejde hen imod indbygget kvalitet, der går ud over klassisk dynamisk og statisk test.

Med kurset ”TMap: Quality for cross-functional teams” får du som medlem af et tværfunktionelt team den rette viden og de færdigheder der er der er vigtige for at bygge kvalitet ind i jeres it-system og få tillid til, at den forventede forretningsværdi kan opnås

TMap: High-performance quality engineering 

Med dette kursus får du en uafhængig, internationalt anerkendt certificering som bevis på ekspertise inden for QA og test. Du lærer om it-leveringsmodeller, især DevOps, og om whole-team tilgangen inklusiv hvilken relevans den har for Dev og Ops-folk 

På dette intensive kursus får du en professionel tilgang til test af software, får udvidet dine kompetencer i brug af testteknikker og metoder til design af testcases, samt en række værktøjer til at effektivisere testen. Som en del af kurset får du ligeledes udvidet din forståelse af testanalytikerens rolle, ansvar og arbejdsopgaver.

Kurset er skræddersyet til softwaretestere der arbejder med testanalyse -design, -implementering og afvikling, uanset om du arbejder indenfor rammerne af en agil eller traditionel udviklingsmodel. Det er en forudsætning at du har en ISTQB Foundation certificering.

TMap: Organizing built-in quality at scale

Med dette kursus får du en uafhængig, internationalt anerkendt certificering som bevis på ekspertise inden for QA og test. Du lærer om it-leveringsmodeller, især DevOps, og om whole-team tilgangen inklusiv hvilken relevans den har for Dev og Ops-folk 

Mere information følger senere

Skræddersyede kurser og workshops

Har din organisation eller dit projekt brug for et kompetenceløft i forhold til test og kvalitetssikring eller agil transformation, så er der flere veje at gå. Man kan vælge en af vores ISTQB kurser, men det er også muligt at vælge et kursus der er tilpasset jeres firma og jeres behov.

Her er det vi kommer ind! Vi har mange års erfaring med det vi laver, uanset om det er ledelse, test eller agil transformation, både som deltagere, som forandringsagenter og som undervisere. Det betyder at vi kan udarbejde et specialtilpasset kursus der passer lige præcis til de udfordringer I sidder med.

Vores kurser er en kombination af stærkt teoretisk/fagligt grundlag og en masse praktisk erfaring med de emner vi underviser i. 

Nyt kursus hos Key2Quality:ISTQB Foundation Acceptance Testing

24 – 26. marts

Kurset giver dig:

   - Forståelse af samarbejde mellem testere og           forretningsanalytikere / produktejere
   - Værktøjer til at maksimere effektiviteten af             accepttesten
   - Viden om hvordan man skriver acceptkriterier
   - Læring i hvordan man udformer                               accepttestcases