Medarbejdere

Års test erfaring

Certificeringer

Kunder

Stifter og direktør hos Key2Quality

Jeg har fokus på at bygge et it-konsulenthus med konsulenter,  der ikke blot er blandt de dygtigste i deres felt, men som også hurtigt kan indgå i et team og bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø. 

Margit Sejerkilde

Stifter og Direktør

margit@key2quality.dk
+45 49408060

Medejer og principal consultant hos Key2Quality

Min første opgave hos Key2Quality er som test manager på et agilt udviklingsprojekt, hvor mine opgaver varierer over emnerne: 

  • Testproces etablering i agil kontekst
  • Etablering af teststrategi
  • Testmanagement af løbende releases
  • Etablering af test i Azure DevOps
  • Support til feature og user story definition

Gitte Ottosen

Medejer og Principal Consultant

gitte@key2quality.dk
+45 49408552

Senior Test Konsulent

Annemette er en meget dygtig senior test konsulent der blandt andet har løst opgaver for store etablerede huse som Arla, Systematic, DXC, Capgemini og Region Midt. Hun viser altid flotte resultat er og er meget vellidt blandt sine kollegaer. Hun er en dygtig underviser der har erfaring både med lukkede og åbne kurser og hun har talt på flere konferencer.

Annemettes erfaring og viden om testdesign og testdesignteknikker gør hende i stand til at teste selv de mest komplekse løsninger og sikre kvalitet i systemer. Hendes høje drive sikrer effektivitet og kvalitet ved planlægning og afvikling af test. Hendes indsigt i forskellige testmetoder og -processer gør hende i stand til at planlægge og rapportere test på forskellige niveauer med modtageren for øje. Hendes tekniske forståelse sikrer, at hun kan bevæge sig på tværs af forskellige testniveauer og typer, hvor fokus også kan være på andre kvalitetskarakteristikker udover funktionalitet.

Hun tilpasser sig hurtigt nye projekter og arbejdsgange, og hendes tekniske viden giver hende evnen til at læse og benytte teknisk dokumentation om f.eks. systemarkitektur, databaser og kode. Hun skaber struktur i den viden hun indsamler og bruger den til udarbejdelse af testdesign.

Nysgerrighed og en tro på at hun altid kan blive bedre driver hende i sit arbejde. Hun er en holdspiller og nyder de fordele samarbejde giver. For hende er det vigtigste at hendes arbejde skaber værdi for andre. Hun har en positiv holdning til nye opgaver og sørger for at de bliver løst.

Annemette Clement

Senior Test Konsulent

annemette@key2quality.dk
+45 22306280

Ekspert Test Konsulent

Tina har en ambitiøs og resultatorienteret tilgang til sit arbejde, hvor hun med struktur og analyser leverer høj kvalitet.
Trivsel og udvikling i sine omgivelser er vigtige parametre for hende. Hun søger at motivere og bringe de bedste kompetencer i spil for alle involverede.

Hun har mere end 20 års erfaring indenfor IT og har dermed et stort og bredt kendskab til branchen. Hun har blandt andet løst opgaver for Orkla, Arla, TDC, Kamstrup, Systematic, CCI og Capgemini. Kendetegnende for Tina er hendes store engagement og egenskab til at få selv de sværeste projekter til at nå i mål.

Tinas interesser har altid været på kvalitetsområdet, men hun har løst mange opgaver og haft mange roller (blandt andet som program test manager, test manager, test analytiker, udvikler, scrum master, product owner og projekt leder), hvilket bidrager til hendes store værdi som teammedlem.

Tinas erfaring breder sig over flere forskellige udviklingsmodeller og hun har arbejdet med projekter i både agile kontekster, Scrum og SAFe, samt klassiske vandfalds projekter.

Tina tekniske baggrund giver hende et stærkt fundament for at forstå og indgå i dialog om tekniske problemstillinger, samtidig med en forståelse for en forretningsmæssig kontekst, hvor hun blandt andet har bevæget sig indenfor domæner som Healthcare og CRM. Denne kombination gør hende i stand til at være brobygger mellem teknik og forretning. Hun belyser muligheder op imod behov for at bidrage til den optimale løsning.

Tinas typiske roller:
• Test Management: Udarbejdelse af teststrategi, planlægning og eksekvering samt rapportering og opfølgning
• Defect, Release og krav styring
• Ressource estimering og planlægning
• Team Lead: Coaching, motivering, forandringsledelse

Tina Daa Løfquist

Senior Test Konsulent

tina@key2quality.dk
+45 49407581

Test Konsulent

Jonas går helhjertet ind for sit arbejde og sørger altid for at være integreret del af holdet, ikke udelukkende en testkonsulent der arbejder med at forbedre og kortlægge kvaliteten, men også en stor holdspiller, der formår at få alle med. Han er meget engageret og involveret og lykkes med at forklare ofte vanskeligt teoretisk og teknisk materiale i et lettilgængeligt sprog. Han spiller en meget væsentlig rolle i samspillet mellem forretningen og IT. Et sted, hvor det ofte kan være udfordrende at forstå og håndtere de forskellige behov.

Han har 10 års erfaring med IT og kvalitetssikring både som en del af sin uddannelse og sit job. I de sidste tre år fuld tid som testanalytiker og testmanagementkonsulent. Han både udarbejder, formidler, forbedrer og gennemfører test og er en vigtig brik i at få implementeret en bæredygtig test-automatisering.

Jonas’ erfaringer breder sig over SAP-systemer, settlement systemer, Salesforce, mobile applikationer, mm. Og med flere forskellige udviklingsmodeller, mest agile, men til en vis grad også klassisk V-model og vandfald.

Han har erfaring med at udvikle og designe teststrategier og efterfølgende implementere den som en del af den agile opsætning. Det har handlet om at sikre de nødvendige miljøer, analysere projektkriterier, ledet testere og koordineret deres arbejde, samt udvikle testcases med det rette teoretiske niveau, der passer ind i teamet.

Jonas Sloth

Senior Test Konsulent

jonas@key2quality.dk
+45 49402794