UA-165416005-1

Medarbejdere

Margit Sejerkilde

Margit Sejerkilde

Stifter og Direktør

margit@key2quality.dk
+45 49408060

Stifter, ejer og direktør hos Key2Quality

Margits hovedformål og -fokus er at skabe en arbejdsplads hvor medarbejderne trives og skaber reel værdi for kunderne. Det er derfor meget vigtigt for hende hvilke medarbejdere hun ansætter og hvordan de videreudvikler sig.

De værdier Margit bygger firmaet på er ordentlighed, faglighed og glæde. Værdier som lægger grobund for firmaets kultur og som alle medarbejdere i firmaet skal kunne identificere sig med.

Både medarbejdere og kunder mødes altid med disse værdier i højsæde.

Margit har arbejdet med IT, test og ledelse i snart 20 år og hendes viden indenfor branchen er meget bred. Hun har ligeledes været testkonsulent i mange år og hun har også selv draget nytte af at tilknytte konsulenter på de opgaver hun har siddet med. Det betyder at hun kan sætte sig ind i de udfordringer hendes medarbejdere møder som konsulent og hun har en stor træfsikkerhed i forhold til at matche konsulenter og kunder så begge parter får så meget som muligt ud af samarbejdet.

 

Margit Sejerkilde

Stifter, ejer og Direktør

margit@key2quality.dk
+45 49408060

Gitte Ottosen

Medejer og Principal Consultant

gitte@key2quality.dk
+45 49408552

Medejer og principal consultant hos Key2Quality

Gitte er akkrediteret træner inden for både ISTQB og TMAP og udfører workshops og skræddersyet træning inden for agil udvikling og test.

Gittes spidskompetence er agil transformation – i særdeleshed hvordan test og kvalitetssikring bliver en integreret del af måden man arbejder på.

Uanset om projektet er agilt eller måske et større offentligt projekt under K02-kontrakten, er det essentielt for Gitte at tilføre teamet værdi – at hjælpe med at skabe forandring og forbedring. Gittes tunge testkompetencer sikrer, at hun kan gøre begge dele.

Gitte har over 25 års erfaring med test i en række forskellige roller. Hun startede som testanalytiker og blev senere testarkitekt, derefter testmanager og programtestmanager, og i de senere år har Gitte fungeret som quality coach.

Gitte har arbejdet med test og kvalitetssikring inden for agil transformation i en lang række store virksomheder i Danmark såsom Arla, TDC, Mærsk IT, Vestas, Region Midt, Region Syd, KMD, BEC og PFA. Hun har både fungeret som aktiv testmanager og som ansvarlig for definition og udrulning af testprocesforbedringer.

Eksempelvis har Gitte løst procesopgaver inden for SAFe® transformation men også i offentlig organisation, hvor hun etablerede proces og metode i et test- og supportteam samtidig med, at hun spillede en aktiv rolle som testmanager.

Gitte Ottosen

Medejer og Principal Consultant

gitte@key2quality.dk
+45 49408552

Annemette Clement

Senior Test Konsulent

annemette@key2quality.dk
+45 22306280

Senior Test Konsulent

Annemette er en meget dygtig senior test konsulent der blandt andet har løst opgaver for store etablerede huse som Arla, Systematic, DXC, Capgemini og Region Midt. Hun viser altid flotte resultater og er meget vellidt blandt sine kollegaer. Hun er en dygtig og erfaren underviser, og hun har talt på flere konferencer.

Annemettes erfaring og viden om testdesign og testdesignteknikker gør hende i stand til at teste selv de mest komplekse løsninger og sikre kvalitet i systemer. Hendes høje drive sikrer effektivitet og kvalitet ved planlægning og afvikling af test. Hendes indsigt i forskellige testmetoder og -processer gør hende i stand til at planlægge og rapportere test på forskellige niveauer med modtageren for øje. Hendes tekniske forståelse sikrer, at hun kan bevæge sig på tværs af forskellige testniveauer og -typer, hvor fokus også kan være på andre kvalitetskarakteristikker udover funktionalitet.

Hun tilpasser sig hurtigt nye projekter og arbejdsgange, og hendes tekniske viden giver hende evnen til at læse og benytte teknisk dokumentation om f.eks. systemarkitektur, databaser og kode. Hun skaber struktur i den viden hun indsamler og bruger den til udarbejdelse af testdesign.

Nysgerrighed og en tro på at hun altid kan blive bedre driver hende i sit arbejde. Hun er en holdspiller og nyder de fordele samarbejde giver. For hende er det vigtigste at hendes arbejde skaber værdi for andre. Hun har en positiv holdning til nye opgaver og sørger for at de bliver løst.

Annemette Clement

Senior Test Konsulent

annemette@key2quality.dk
+45 22306280

Ekspert Test Konsulent

Tina har en ambitiøs og resultatorienteret tilgang til sit arbejde, hvor hun med struktur og analyser leverer høj kvalitet.
Trivsel og udvikling i sine omgivelser er vigtige parametre for hende. Hun søger at motivere og bringe de bedste kompetencer i spil for alle involverede.

Hun har mere end 20 års erfaring indenfor IT og har dermed et stort og bredt kendskab til branchen. Hun har blandt andet løst opgaver for Orkla, Arla, TDC, Kamstrup, Systematic, CCI og Capgemini. Kendetegnende for Tina er hendes store engagement og egenskab til at få selv de sværeste projekter til at nå i mål.

Tinas interesser har altid været på kvalitetsområdet, men hun har løst mange opgaver og haft mange roller (blandt andet som program test manager, test manager, test analytiker, udvikler, scrum master, product owner og projekt leder), hvilket bidrager til hendes store værdi som teammedlem.

Tinas erfaring breder sig over flere forskellige udviklingsmodeller og hun har arbejdet med projekter i både agile kontekster, Scrum og SAFe, samt klassiske vandfalds projekter.

Tinas tekniske baggrund giver hende et stærkt fundament for at forstå og indgå i dialog om tekniske problemstillinger, samtidig med en forståelse for en forretningsmæssig kontekst, hvor hun blandt andet har bevæget sig indenfor domæner som Healthcare og CRM. Denne kombination gør hende i stand til at være brobygger mellem teknik og forretning. Hun belyser muligheder op imod behov for at bidrage til den optimale løsning.

Tinas typiske roller:
• Test Management: Udarbejdelse af teststrategi, planlægning og eksekvering samt rapportering og opfølgning.
• Defect, Release og krav styring.
• Ressource estimering og planlægning.
• Team Lead: Coaching, motivering, forandringsledelse.

Tina Daa Løfquist

Ekspert Test Konsulent

tina@key2quality.dk
+45 49407581

Jonas Sloth

Senior Test Konsulent

jonas@key2quality.dk
+45 49402794

Senior Test Konsulent

Jonas går helhjertet ind for sit arbejde og sørger altid for at være integreret del af holdet, ikke udelukkende en testkonsulent der arbejder med at forbedre og kortlægge kvaliteten, men også en stor holdspiller, der formår at få alle med. Han er meget engageret og involveret og lykkes med at forklare ofte vanskeligt teoretisk og teknisk materiale i et lettilgængeligt sprog. Han spiller en meget væsentlig rolle i samspillet mellem forretningen og IT. Et sted, hvor det ofte kan være udfordrende at forstå og håndtere de forskellige behov.

Han har 10 års erfaring med IT og kvalitetssikring både som en del af sin uddannelse og sit job. I de sidste tre år fuld tid som testanalytiker og testmanagementkonsulent. Han både udarbejder, formidler, forbedrer og gennemfører test og er en vigtig brik i at få implementeret en bæredygtig test-automatisering.

Jonas’ erfaringer breder sig over SAP-systemer, settlement systemer, Salesforce, mobile applikationer, mm. Og med flere forskellige udviklingsmodeller, mest agile, men til en vis grad også klassisk V-model og vandfald.

Han har erfaring med at udvikle og designe teststrategier og efterfølgende implementere den som en del af den agile opsætning. Det har handlet om at sikre de nødvendige miljøer, analysere projektkriterier, ledet testere og koordineret deres arbejde, samt udvikle testcases med det rette teoretiske niveau, der passer ind i teamet.

Jonas Sloth

Senior Test Konsulent

jonas@key2quality.dk
+45 49402794

Andreas Daugaard Lassen

Junior Test Konsulent

andreas@key2quality.dk
+45 61484831

Junior Test Konsulent

Andreas kommer fra en større dansk virksomhed, hvor han i sin rolle som superbruger i Salesforce stiftede bekendtskab med test – hovedsageligt fra forretningens synspunkt. Herfra har han tre års erfaring og Andreas’ imødekommende og troværdighedsskabende personlighed gjorde, og gør, ham til et naturligt bindeled mellem forretningens brugere, superbrugere, ledere og udviklere.

Han lægger vægt på procesoptimering og bliver betegnet som den skæve vinkel, der ofte medvirker til en bedre og mere strømlinet opgaveløsning.

Andreas’ kompetencer spænder fra systemtest, LEAN og procesoptimering, undervisning af brugere, administration, koordination og marketing.

Noget at det vigtigste for Andreas er at han medvirker til at gøre en forskel for forretningen, og ikke mindst for de mennesker han omgås og arbejder sammen med. Han trives i teams og kan lide at indgå i et samarbejde, hvor alle arbejder sammen om et fælles mål.

Andreas Daugaard Lassen

Junior Test Konsulent

andreas@key2quality.dk
+45 61484831

Jacob Fisker

Ekspert Test Konsulent

jacob@key2quality.dk
+45 49408196

Ekspert Test Konsulent

Jacob har i 13 år arbejdet med digitalisering og IT understøttet forretningsudvikling – de første 7 år med procesoptimering, brugerinddragelse og kravspecificering som omdrejningspunkt og de sidste 6 år med kvalitetssikring og release management i agile projekter som speciale. Han har stor erfaring med den offentlige sektor – både statslig og kommunal, og den private, hvor han har været test- og releasemanager i Dassault 3Dx Product Lifecycle Management og Salesforce implementeringer.

Jacob har en kreativ og udviklende tilgang til omverdenen, og han går gerne forrest, når visionen i et projekt skal tegnes og forfølges. Ligeledes er han en problemknuser, der ikke går af vejen for at filtre en gordisk knude ud, og ser muligheder, hvor andre ofte ser umuligheder. Han er optaget af kontinuerlig læring og optimering af processer, hvilket sikrer løbende forbedringer af eksekvering af projekter, om det er i agile eller klassiske vandfaldsprojekter. Derudover er han en udpræget holdspiller, der i projekter er med til at sikre, at alle arbejder mod projektets fælles målsætning, og samtidig går han ikke af vejen for skære igennem, når behovet er der.

Jacobs kompetencer kan gøre sig gældende indenfor flere forskelligartede opgaver såsom Test Management, Release Management, Defect Management, Agile Coaching, Scrum Master og Projekt ledelse.

Jacob Fisker

Ekspert Test Konsulent

jacob@key2quality.dk
+45 49408196

Lone Drejer Jespersen

Lone Drejer Jespersen

Nøglemedarbejder

lone@key2quality.dk
+45 6148 5003

Nøglemedarbejder

 

Lone Drejer Jespersen

Nøglemedarbejder

lone@key2quality.dk
+45 6148 5003

Trine Zachariassen

Trine Zachariassen

Marketingkoordinator

trine@key2quality.dk
+45 49408196

Marketingkoordinator

 

Trine Zachariassen

Marketingkoordinator

trine@key2quality.dk
+45 29470724