UA-165416005-1

Kurser

Vælger du et kursus hos Key2Quality, vil du møde undervisere, der har en solid bagage af praktisk erfaring fra en lang række IT-projekter. Vi lægger vægt på inddragende undervisning med mere fokus på dialog og mindre på PowerPoint. Vores undervisere relaterer teorien fra pensum til en praktisk kontekst og giver eksempler fra den virkelige verden undervejs i kurset.

Vi tilbyder både åbne kurser, hvor du køber en plads på vores kurser i ISTQB og TMAP, der afholdes i vores dejlige lokaler i Skanderborg, og lukkede, skræddersyede kurser, hvor vi kommer ud til din virksomhed og afholder kurset for dine medarbejdere eller kollegaer.

Vores materiale og vores undervisning er bygget ud fra bevidstheden om, at der skal være noget for både den visuelle, den auditive, den kinæstetiske og den auditivt digitale. På den måde sikrer vi, at du forstår pensum, uanset hvordan du bruger og vægter de forskellige sanser.

Efter kurset tilbyder vi støtte til implementering af det lærte i virksomheden. Dette kan vi gøre gennem løbende coaching og sparring med deltagerne fra kurset enkeltvis eller i grupper, gerne i konteksten af en konkret problemstilling fra deltagernes hverdag. De nærmere rammer omkring et sådan forløb aftales ved køb af kurset.

Viser alle 9 resultater