UA-165416005-1

ISTQB Foundation Acceptance Testing

DKK 9.500,00

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i grundlæggende agil software test.

Vores næste kursus gennemføres online på følgende datoer:
10 -12 februar fra kl. 8:30 til 12:15 hver dag.

Kategorier: ,

ISTQB Foundation Acceptance Testing – Online

Den online version af dette kursus har en lidt anderledes opbygning end det normale kursus, dette i lyset af at det kan være hårdt at sidde en fuld dag til undervisning online. Vi har derfor valgt at fordele kurset over 3 formiddage i stedet for, så vi starter kl. 08:30 og afslutter omkring 12:15 hver dag, selvfølgelig med passende pauser undervejs.

Kurset er opbygget, så der er kortere gennemgange af et enkelt emne hvorefter I enten alene eller i grupper løser opgaver relateret til det netop præsenterede emne. Der skal være bedst mulige rammer for at være aktiv fremfor kun at være lyttende.

Kursets rammer og opbygning

Kurset vil blive gennemført på ZOOM platformen, og have en opbygning som følger:

Dag 1:

 • Grundlæggende processer for forretningsanalyse og test – og deres berøringspunkter
 • Acceptkriterier, accepttestcases og erfaringsbaserede tilgange

Dag 2:

 • Modellering af forretningsprocesser og forretningsregler
 • Accepttest af non-funktionelle krav

Dag 3:

 • Accepttest af non-funktionelle krav fortsat
 • Samarbejdet omkring accepttest

Du får naturligvis tilsendt kursusmateriale inklusiv øvelser og prøveeksamen inden kurset.
Kursusmaterialet indeholder:

 • Slides
 • Syllabus
 • Udvidet syllabus materiale – emnerne forklaret i større detalje
 • Bonus materiale – ikke en del af din eksamen, men materiale der efterfølgende kan hjælpe dig videre (artikler, links til videoer mv.)

Ligeledes vil alle modulerne blive optaget og være til rådighed for dig i 14 dage efter kurset som hjælp til din repetition.

Hvad får du ud af kurset?

På dette kursus giver vi dig en detaljeret forståelse af, hvordan testere og forretningsanalytikere / produktejere kan samarbejde for at maksimere effektiviteten af accepttest. Validering af forretningsløsningen er en vigtig aktivitet for produktejere (PO’er), forretningsanalytikere (BA’er) og testere. Design af accepttest ud fra acceptkriterier udføres bedst gennem samarbejde mellem rollerne for at sikre høj forretningsværdi af accepttestfasen og for at mindske risikoen ved releasen.

Hvem skal tage kurset? 

Acceptance Testing-kurset er især rettet mod testere, forretningsanalytikere og produktejere, der enten er eller forventer at blive involveret i accepttest. Da kurset er en udvidelse af ISTQB Foundation, er denne certificering en forudsætning for at kunne blive certificeret i ISTQB Foundation Acceptance Test Extension. Du kan således godt deltage i kurset, uden at have ISTQB Foundation, men ikke tage den afsluttende eksamen. Det anbefales desuden, at du har mindst seks måneders praktisk erfaring med softwaretest i en eller anden form for projekt eller mindst seks måneders erfaring med forretningsanalyse, herunder en vis involvering i test.

Hvordan gennemføres kurset?

Vi får 2 intensive dage sammen, hvor du vil blive undervist i de emner, der indgår i eksamen. Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Vores instruktører har stor fokus på inddragende undervisning med mere fokus på dialog og mindre på PowerPoint. Kursusmaterialer samt pensum er på engelsk, og vi kan gennemføre kurset med såvel dansk som engelsk tale. Desuden skal du forvente ca. 5-10 timers læsning af pensum inden kursusstart, ligesom der må forventes 1½-2 timers hjemmeopgaver hver aften under kurset.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes kl. 09:00-16:00 hver dag med mindre andet er angivet i kursusbekræftelsen. Der er morgenmad fra kl. 08:30. Kurset afholdes hos Key2Quality på Thomas Helstedsvej 18, 8660 Skanderborg. Der er gode parkeringsforhold ved adressen, og parkering er naturligvis gratis.

Prisen for kurset dækker over følgende:

 • Morgenmad, frokost, snacks samt alle drikkevarer.
 • Kursusmaterialer inkl. øvelser samt prøveeksamen hvor relevant.
 • Gennemførelse af én eksamen.

Hvordan er eksamen? 

Eksamen er udarbejdet af ISTQB, og administreres af Dansk IT. Eksamen er 1 times multiple choice med 40 spørgsmål, uden hjælpemidler. Hvis engelsk ikke er dit modersmål, kan du få 15 minutters ekstra tid. Du skal have 65 % rigtige for at bestå.

Hvem underviser?

Vores trænere kommer med en solid bagage af praktisk erfaring fra forskellige it-projekter. De relaterer teorien fra pensum til en praktisk kontekst og giver eksempler fra den virkelige verden undervejs i kurset for at sætte teorien i kontekst af praktisk brug.

Hvilke emner dækkes i kurset?

Kurset omfatter følgende emner:

 • grundlæggende roller og forhold mellem testere og BA’er.
 • grundlæggende processer for forretningsanalyse og test og deres berøringspunkter.
 • skrivning af acceptkriterier.
 • udformning af accepttestcases.
 • erfaringsbaserede tilgange til accepttest.
 • modellering af forretningsprocesser og regler med BPMN og DMN.
 • udlede accepttest fra forretningsproces / forretningsmodeller.
 • modellering af forretningsprocesser til accepttest.
 • introduktion til ikke-funktionelle egenskaber og kvalitet i brug.
 • test for brugervenlighed og brugeroplevelse.
 • test for effektivitetseffektivitet.
 • test for sikkerhed.
 • behovet for samarbejde.
 • accepttestaktiviteter, herunder fejlanalyse, rapportering og kvalitetssikring.
 • værktøjsstøtte til accepttest.

Hvor lang tid tager det?

ISTQB Foundation Acceptance Testing Extension varer 2 dage, samt 1 times eksamen på 3. dagen. Der vil i forbindelse med planlægningen af kurset være mulighed for at placere eksamen hvor det passer bedst for jer, enten i direkte forlængelse af de 3 dage, eller med en periode i mellem såfremt der ønskes yderligere tid til repetition inden eksamen.