UA-165416005-1

ISTQB Advanced Test Manager

DKK 24.500,00

Denne certificering giver dig en international anerkendt certificering i avanceret testmanagement.

Kategorier: ,

Hvad får du ud af kurset?

Du lærer på dette intensive kursus at definere det overordnede mål for test og at definere en teststrategi for systemet under test. Du får ligeledes indsigt i hvordan du udarbejder test- og tidsplaner og sikrer at dit projekt har tilstrækkelige ressourcer til at løbe opgaven. 

Som en del af kurset får du ligeledes kompetencer i forhold til at udvælge, organisere og lede teams – at skabe et fagligt miljø det sikrer et motiveret testteam. Kurset giver dig ligeledes en generel indsigt i rollen som testmanager, herunder ansvar og arbejdsopgaver. 

Hvem skal tage kurset?

Kurset er et specialiseret kursus skræddersyet til testkoordinatorer, testmanagere og andre der har ansvaret for at gennemføre testprojekter. Det er en forudsætning at du har en ISTQB Foundation certificering. 

Hvordan gennemføres kurset?

Vi får 6 intensive dage sammen, fordelt på to moduler på henholdsvis 3 og 2 dage hvor du vil blive undervist i de emner som indgår i eksamen, samt et modul på en dag med fælles repetition og øvelser i forhold til det samlede pensum. 

Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Vores instruktører har stor fokus på inddragende undervisning med mere fokus på dialog og mindre på PowerPoint.  

Kursusmaterialer samt pensum er på engelsk og vi kan gennemføre kurset med såvel dansk som engelsk tale. 

Desuden skal du forvente ca. 20-30 timers læsning af pensum inden kursusstart, 10-12 timer mellem modulerne, ligesom der må forventes cirka 1½-2 timers hjemmeopgaver hver aften under kurset. 

Hvordan er eksamen? 

Eksamen er udarbejdet af ISTQB, og administreres af Dansk IT. Eksamen er en 3 timers multiple choice med 65 spørgsmål, uden hjælpemidler. Hvis engelsk ikke er dit modersmål, kan du få 45 minutters ekstra tid. 

Du skal have 65 % rigtige for at bestå.  

Hvem underviser? 

Vores trænere kommer med en solid bagage af praktisk erfaring fra forskellige it-projekter. De relaterer teorien fra pensum til en praktisk kontekst og giver eksempler fra den virkelige verden undervejs i kurset for at sætte teorien i kontekst af praktisk brug.  

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes kl. 09:00-16:00 hver dag med mindre andet er angivet i kursusbekræftelsen. Der er morgenmad fra kl. 08:30. Kurset afholdes hos Key2Quality på Thomas Helstedsvej 18, 8660 Skanderborg. Der er gode parkeringsforhold ved adressen, og parkering er naturligvis gratis.

Prisen for kurset dækker over følgende:

 • Morgenmad, frokost, snacks samt alle drikkevarer.
 • Kursusmaterialer inkl. øvelser samt prøveeksamen hvor relevant.
 • Gennemførelse af én eksamen.

Hvilke emner dækkes i kurset? 

Kurset omfatter følgende emner: 

 • Testprocesser. 
 • Testplanlægning og kontrol. 
 • Testanalyse og -design. 
 • Testimplementering og afvikling. 
 • Evaluering af slutkriterier og rapportering. 
 • Testlukningsaktiviteter. 
 • Teststyring. 
 • Risikobaseret test og andre strategier for prioritering og tildeling af ressourcer. 
 • Testdokumentation og andre arbejdsprodukter. 
 • Estimering. 
 • Definition og brug af testmetrikker. 
 • Den forretningsmæssige værdi af test. 
 • Distribueret, outsourcet og insourcet test. 
 • Reviews. 
 • Ledelsesreview og audit. 
 • Metrikker til reviews. 
 • Fejlhåndtering. 
 • Fejllivscyklus og softareudviklingslivscyklus. 
 • Fejlrapporteringsinformation. 
 • Vurdering af procesevne med fejlrapportinformation. 
 • Testprocesforbedring. 
 • Forbedring af testprocessen. 
 • TMMI, TPI Next, CTP og STEP. 
 • Testværktøjer og -automatisering. 
 • Valg af værktøj. 
 • Livscyklus for værktøjer. 
 • Personlige kvalifikationer og opsætning af testgruppen. 
 • Individuelle kvalifikationer. 
 • Dynamik i testgruppen. 
 • Testgrupper i større organisationer. 
 • Motivation. 
 • Kommunikation. 

Hvor lang tid tager det?

ISTQB Advanced Level Test Management varer 6 dage fordelt på to moduler på henholdsvis 3 og 2 dage samt 1 dags samlet repetition og en 3 timers eksamen på 7. dagen. Der vil i forbindelse med planlægningen af kurset være mulighed for at placere eksamen hvor det passer bedst for jer, enten i direkte forlængelse af repetitionsdagen, eller med en periode imellem såfremt der ønskes yderligere tid til repetition inden eksamen.