Gå til toppen

Det oversete par-arbejde

Hvorfor bruger vi ikke i højere grad par-arbejde til at styrke fagligheden og arbejdsglæden på arbejdspladsen?

Vi lærer det allerede i børnehaven, og vi gør det hele vejen op gennem folkeskolen, gymnasiet og de fleste videregående uddannelser: Vi samarbejder om opgaver – når vi rydder op sammen, skriver en opgave i fællesskab eller laver en præsentation sammen. Samarbejdet bidrager bl.a. til øget effektivitet, motivation, engagement, kreativitet og ansvarsfølelse.

Og så er det som om, at samarbejdet ophører, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet eller ”i den virkelige verden”. I hvert fald har jeg bemærket, at muligheden for at samarbejde ofte overses eller nedprioriteres på arbejdspladsen med den begrundelse, at vi kan nå at løse mange flere opgaver, hvis de uddelegeres. Det synes jeg er synd!

Fordele ved par-arbejde

Indenfor kvalitetssikring og test er der en metode, som hedder ‘pairing’ – hentet fra ‘pair programming’, som er en udbredt metode inden for softwareudvikling, hvor to udviklere sammen skriver koden. Pairing går kort sagt ud på, at to medlemmer af et team samarbejder om en given opgave. Lad os på dansk kalde det ”par-arbejde”.

Nogle af fordelene ved ”par-arbejde” indenfor kvalitetssikring og test inkluderer:

 

  • Bedre krav
  • Hurtigere feedback
  • Vidensdeling
  • Mere kommunikation
  • Højere tillid
  • Reducerede risici

Kort sagt styrker par-arbejde fagligheden og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

What’s not to like?! Og hvorfor kun par-arbejde inden for softwareudvikling?

Måder at par-arbejde på

Vi kan par-arbejde på forskellige måder. Den traditionelle er, at ideens ophavsmand tager styringen, mens partneren observerer og assisterer. En alternativ tilgang er “strong-style-pairing,” hvor ideens ophavsmand ikke skriver ned eller viser sin idé men beskriver den, hvorefter partneren så kan nedskrive eller afprøve den. Dette fremmer kommunikation og læring mere end den traditionelle metode til par-arbejde.

Med opblomstringen af AI har vi også fået et nyt værktøj at arbejde med. Første udkast til denne artikel er skrevet i samarbejde med ChatGPT som et alternativ til en travl kollega. ChatGPT har utvivlsomt gjort mig mere effektiv, kreativ og skarp, end hvis jeg havde arbejdet alene. Dog vil jeg tilføje, at en reel kollega kan bidrage med mange andre aspekter, så som øget engagement og ansvarstagen, og for mange opgaver vil en kollega stadig være at foretrække, da diverse AI teknologier f.eks. ikke besidder den sociale intelligens, der også er en vigtig del af par-arbejdet.

Der er ligeledes forskellige fordele, alt efter om vi par-arbejder med en af samme faglighed, eller om vi par-arbejder med andre fagligheder. Når vi par-arbejder med samme faglighed bidrager det i særdeleshed til at øge det faglige niveau. På den anden side kan par-arbejde med andre fagligheder være med til at styrke vores kommunikative evner og udvide vores viden.
Hvilken tilgang du vælger, er ikke det vigtigste. Pointen er, at vi bør par-arbejde mere, også på arbejdspladsen, pga. alle de fordele, der er ved det.

Man skal huske at tage sin egen medicin. Derfor er denne artikel selvfølgelig også skrevet færdig i ”par-arbejde” mellem to kollegaer – med mig som ophavsmand og hovedforfatter og min marketingkollega som assistent.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få besked direkte i din indbakke, når vi har nyheder om vores seminarer, kurser og testfaglige tips og tricks.