Gå til toppen

Testmanager

Vi skaber overblik over komplekse, forretningskritiske projekter og programmer.

Har du brug for en testmanager?

Når din organisation står overfor et projekt eller program, der er kritisk for forretningen, med stor kompleksitet og potentielt med flere eksterne leverandører, er der behov for at etablere en effektiv teststrategi på tværs af leverandører, platforme og releases. 

I har brug for overblik over specifikation og afvikling af test og for at have et kontinuerligt indblik i kvaliteten af løsningen – både i detaljen og på overordnet niveau.

Din professionelle testmanager giver dig overblikket, hvis du:

 • mangler testkompetencer i organisationen 
 • mangler kommunikation om kvalitetsudfordringer
 • har udfordringer med kvalitet i kravgrundlaget, uanset om metoden er traditionel eller agil
 • mangler ejerskab i forhold til kvalitetssikring.

Hvad får du med en testmanager?

Med en testmanager bliver du i stand til at tage beslutninger på et oplyst grundlag. Vi sikrer, at test ikke bliver overset, og vi skaber klarhed om forventninger og ansvarsfordeling for test.

Det gør vi ved at indbygge et kvalitets- og testmindset hos projektdeltagere. Vi kan træner projektdeltagere i at tænke kvalitet/test ind fra start. Vi understøtter og opbygger en struktureret tilgang til test, der hjælper til at sikrer en lav fejlrate i produktionen. Det gør vi gennem forbedrede processer med kravspecifikation, så krav overholder forretningens kriterier og modning af leverandører, så der leveres færre fejl. Du kan forvente at opleve:

 • synlighed over, hvad der er blevet testet, og viden om, hvorvidt testen har været dækkende
 • professionel styring af test

Effekten af testmanagement

Du får værdi fra dag ét gennem vores professionelle tilgang til test. Derfor vil du opleve: 

 • bedre kvalitet i produktet gennem et kontinuerligt fokus på kvalitet igennem hele livscyklus  
 • en struktureret tilgang til test; testimplementering med den mest effektive test med færrest mulige testcases, hvilket giver kortest mulig tid på kritisk sti
 • en testtilgang, der er fuldstændigt tilpasset din kontekst og de unikke behov, der kendetegner dit projekt
 • et klart billede af kvaliteten af din leverance, som skaber et solidt grundlag for dine beslutninger.

Løft kompetencerne i dit projekt

Du får overblik over projektets kvalitetsmæssige udfordringer. Vi løfter testkompetencen i projektet og sikrer en effektiv testproces i hele projektets livscyklus, uanset om vi taler agil udvikling eller et traditionelt projekt i v-modellen.

10 stærke, vi hjælper med:

 1. Identificere forretningens mål for test og kvalitetssikring
 2. Definere en klar og effektiv teststrategi for jeres projekt/program
 3. Identificere behov for metrikker og rapportering med basis i forretningens mål
 4. Sikre, at målinger og rapportering når frem til rette interessenter
 5. Løfte testkompetencerne i projektet/programmet
 6. Identificere behov for at implementere en struktureret tilgang til testdesign 
 7. Koordinere og styre de daglige testaktiviteter på tværs af teams, projekter og leverandører
 8. Sikre, at såvel funktionelle som non-funktionelle krav som fx performance er i fokus
 9. Implementere testprocesforbedring kontinuerligt i projektet
 10. Skabe objektiv indsigt i produktets kvalitet.

Kort og godt...

Vores testmanagers arbejder med at skabe en forståelse for forretningens behov. Vi kan coache og sparre med team og interessenter og på den måde skabe forståelse for det fælles ejerskab for kvaliteten.

Vores kompetencer

Som testmanagers hjælper vi med:

 • Teststrategi
 • Testplanlægning på de forskellige niveauer
 • Testprocesforbedringer
 • Tilpasning af testindsatsen til en agil test approach
 • Overblik og rapportering
 • Budgettering
 • Test-teamledelse
 • Sammensætning af test team
 • Risikostyring
 • Produktrisikoanalyse
 • Testanalyse
 • Forretningsanalyse
 • Kravspecificering
 • Defect-håndtering
 • Testrådgivning
 • Coaching og facilitering
 • Afsøgning af mulighederne for testautomatisering

Typiske testmanager-kompetencer

Ud over vores testfaglige viden dyrker vi også kompetencerne til at være teamplayers. Det er vigtigt for os, at du oplever os som en del af holdet, der tager ansvar, er løsningsorienterede og giver masser af arbejdsglæde.

Vi bidrager altid med den nyeste viden, for vores konsulenter er opdaterede med de nyeste certificeringer, fx:

 • TMap Next Business Driven Test Management
 • TMap Suite Test Master
 • TMap Suite Test Engineer
 • ISQB Foundation software test
 • ISEB Practitioner software test
 • Scrum Master
 • TMap Next Test Engineer
 • Train the trainer – Certified Agile Tester (CAT)
 • TPI Foundation Certification
 • TMap Test Manager
 • Certified Agile Business Analyst (CABA), iSQI
 • Scaled Agile Framework Program Consultant (SPC)
 • ISTQB Expert Level Test Management
 • TMAP: Organizing Built-in Quality at Scale
 • TMAP: High performance Quality Engineering
 • Tmap: Quality for Cross-functional teams
 • ISTQB Advanced Test Analyst
 • ISTQB Foundation Acceptance Testing

Testmanager-værktøjer og -teknologier

Vores konsulenter har erfaring med en bred vifte af testmanagement- og planlægningsværktøjer.

Derfor kan vi også hjælpe, hvis du har behov for at anskaffe et testmanagement-værktøj eller for at få testprocessen afspejlet i dit agile værktøj.