Gå til toppen

Testpolitik og teststrategi

Vi tror ikke one-size fits all: Du får altid en skræddersyet løsning til netop din kontekst.

Det rigtige grundlag for en sikker fremtid

Vi hjælper med testpolitik, organisatorisk teststrategi og teststrategi for projekt/agile release train.

Du får support fra vores erfarne testmanagementkonsulenter, når du skal definere grundlaget for en struktureret tilgang til test, og når du skal udarbejde vigtige dokumenter, der danner grundlag for jeres tilgang til test på organisatorisk niveau og på individuelle projekter/programmer.

Vi hjælper med:

  • At facilitere en workshop med ledelsen, hvor vi fastlægger testpolitik
  • Dokumentation af politikken
  • Oplæg til en teststrategi for organisationen baseret på en analyse af kundens behov og mål for test
  • Support af implementeringen af teststrategien i organisationen
  • Støtte til konkrete projekter/programmer i forhold til at fastlægge teststrategi baseret på produktrisikoanalyse
  • At støtte projektet i forbindelse med implementeringen af strategien.

Overblik og kvalitet

Du får et klart billede af, hvorfor I tester, og vi dokumenterer det i jeres Testpolitik.

Vi sikrer en rød tråd fra jeres mål for test og kvalitetssikring til definition af de metrikker, I skal bruge for at følge op på implementeringen for at opfylde målet. Vi tager udgangspunkt i metoden “Goal – Question – Metric”.

Dokumentation og implementering

Efter den indledende definition af politik og strategi støtter vi implementeringen med vores kompetencer indenfor testanalyse/design, testmanagement og testautomatisering.

Vi hjælper de enkelte teams med at implementere forandringer indenfor test og kvalitetssikring.

Testpolitikken

Testpolitikken er jeres overordnede vision og mission for test og kvalitetssikring. Testpolitikken støtter op om firmaets overordnede vision og mission og understøtter jeres IT-politik.

Teststrategien

Teststrategien fortæller, hvordan vi implementerer testpolitikken i praksis i organisationen. Teststrategien kan være både på organisatorisk niveau, dvs. på tværs af afdelinger og projekter, og mere konkret på projektniveau.