Gå til toppen

Udbud og tilbud

Vi forstår både leverandør- og kundesiden og har stor erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og besvare offentlige udbud.

Kvalitet i udbud og tilbud

Det særlige ved vores tilgang er, at vi har erfaring med både udbud og tilbud fra leverandørsiden. I alt, vi gør, har vi øje for kvalitet i det udbudte, og at besvarelserne lever op til kravene om kvalitet.

Vi kan derfor indgå i en dialog om, hvordan kvalitet bliver tænkt ind i udbudsmaterialet på en måde, der passer til lige nøjagtigt din organisation eller dit projekt.

Vi forstår leverandør og kunde

Vi har mange års erfaring med udbud og styring af leverandører under K02-kontrakten, både i rollen som testmanager og projektleder. Vi forstår både leverandør- og kundesiden og har stor erfaring med at udarbejde udbudsmateriale og besvare offentlige udbud.

Udbud

Udarbejder du udbudsmateriale? Vil du have rådgivning og sparring om indholdet af prøvebilaget?

For at få et sammenhængende udbudsmateriale, skal du først overveje:  

 • Hvad skal være den samlede strategi for test og prøver?
 • Hvad giver mening for dig at bede leverandøren om i forhold til egen organisering og økonomi?
 • Har din egen organisation kompetencer indenfor test og prøver?
 • Hvad skal vægtes højest for test og prøver, når du skal evaluere indkomne tilbud?
 • Hvordan vil du samarbejde om godkendelse af evt. delleverancer samt den samlede leverance?

Tilbud

Vi kan hjælpe med at:

 • Besvare udbud og sikre, at kravene til test og prøver er opfyldt
 • Skrive en prøveplan, teststrategi eller andre prøvedokumenter
 • Sikre, at besvarelsen af prøvebilagene hænger sammen med den øvrige besvarelse
 • Skabe overblik over de kontraktbilag, der kan være påvirket af test og prøver – og være særligt opmærksom på, hvor der er sammenhænge mellem de forskellige kontraktbilag
 • Nedbryde og estimere test- og prøveindsatsen.

Vi kan hjælpe med at skrive de bilag, der vedrører test og prøver, og evaluere de tilbud, du modtager.

Vi kan bl.a. vurdere:

 • I hvilken grad leverandøren lever op til de stillede krav til test
 • Prøveplanerne
 • Leverandørens teststrategi
 • Leverandørens testmodenhed i det leverede tilbud.

Modtager du leverancer under de offentlige standardkontrakter, eller har du brug for inspiration til, hvordan du samarbejder med en agil leverandør under de offentlige standardkontrakter, får du sparring om:

 • Styring af prøverne kombineret med løbende godkendelser under projektets forskellige faser
 • Forskellige scenarier for afvikling af prøverne
 • Hvordan du organiserer dig, og hvilke krav det stiller til dig som kunde.