UA-165416005-1

Testkurser – tag på test kursus hos Key2Quality

Kurser i software test – små hold, stort nærvær


Karina Møller Sørensen, Test Manager i IT-afdelingen på Aarhus Universitet, fortæller i videoen her om sin oplevelse med et test kursus hos Key2Quality. Karina deltog i foråret 2021 i kurset "ISTQB Advanced level test management" med Gitte Ottosen som underviser.

Vores undervisere er erfarne testkonsulenter

Vælger du et testkursus hos Key2Quality, vil du møde undervisere, der har en solid bagage af praktisk erfaring fra en lang række IT-projekter. På vores kurser lægger vi vægt på inddragende undervisning med mere fokus på dialog og mindre på PowerPoint. Vores undervisere relaterer teorien fra pensum til en praktisk kontekst og giver eksempler fra den virkelige verden undervejs i kurset.

Hos Key2Quality vægter vi nærværet, og vi opretter derfor altid små hold på maks. 6 personer, hvor du kan arbejde praktisk med teorien og høre om andres erfaringer med test.

 

Testkurser i ISTQB, TMAP og skræddersyede kurser

Vi tilbyder både åbne testkurser, hvor du køber en plads på vores kurser i ISTQB og TMAP, der afholdes i vores dejlige lokaler i Skanderborg, og lukkede, skræddersyede kurser, hvor vi kommer ud til din virksomhed og afholder kurset for dine medarbejdere eller kollegaer.

Kursusoversigt

Undervisningsmetode og -materiale

Vores materiale og vores undervisning er bygget ud fra bevidstheden om, at der skal være noget for både den visuelle, den auditive, den kinæstetiske og den auditivt digitale. På den måde sikrer vi, at du forstår pensum, uanset hvordan du bruger og vægter de forskellige sanser.

 

Hjælp til implementering efter kurset

Efter kurset tilbyder vi støtte til implementering af det lærte i virksomheden. Dette kan vi gøre gennem løbende coaching og sparring med deltagerne fra kurset enkeltvis eller i grupper, gerne i konteksten af en konkret problemstilling fra deltagernes hverdag. De nærmere rammer omkring et sådan forløb aftales ved køb af kurset.