Gå til toppen
Mogens Brødsgaard Lund - senior testautomatiseringskonsulent hos Key2Quality

Mogens Brødsgaard Lund

Senior testautomatiserings-konsulent

Om Mogens Brødsgaard Lund

Mogens er uddannet Cand.scient i Matematik fra Aarhus Universitet (1999-2005) og har arbejdet med test i 15 år. Mogens tester, fordi han ikke kan lade være. Det er ganske enkelt en stor tilfredsstillelse for ham at være med til at få noget, der er godt, til at blive virkelig godt. Det gælder ikke kun systemerne i sig selv, men også processerne i og omkring udviklingen.

Blandt Mogens’ stærkeste sider er:

  • Han er lærenem: Mogens er hurtig til at sætte sig ind i de programmer, han skal teste, og hurtig til at trække værdi ud af værktøjer, han ikke har brugt før. Det gælder også programmeringssprog, han ikke før har udviklet i.
  • Hans evne til at lytte og ville forstå: Mogens kan godt hive et automatiseringsframework ned fra hylden og gå i gang på ingen tid, men han ser en stor værdi i at bruge lidt ekstra tid på at lytte og forstå, hvad det er for en udfordring, vi er interesserede i at løse.
  • Hans vedholdenhed og kreativitet: Mogens sidder sjældent helt fast. Han har næsten altid en ny idé, han vil prøve af, inden han opgiver at løse et komplekst problem.
  • Hans tekniske viden: Ud over en del programmeringssprog og testværktøjer har Mogens en god fundamental viden om, hvordan computere fungerer. Det vil sige tidskompleksitet for algoritmer, forgreninger, regulære udtryk, udviklingsparadigmer, kommunikationsprotokoller som fx http og machine learning, hvor han har sat sig godt ind i det bagvedliggende matematiske fundament.