Gå til toppen
Mohamed H. Mohamed

Mohamed H. Mohamed

Testautomatiserings-konsulent

Om Mohamed H. Mohamed

Mohamed er uddannet diplomingeniør i Sundhedsteknologi fra Aarhus Universitet i 2019 og bachelor i Datalogi fra Aarhus Universitet i 2022. Under sin første uddannelse fandt Mohamed stor interesse for test og testautomatisering. Derfor valgte Mohamed at udvikle sine IT-kompetencer ved at læse datalogi efterfølgende – en uddannelse, som gav ham indblik i software arkitektur, design samt agil IT-udvikling.

Mohamed opnåede sin første erfaring med test i Region Midtjyllands IT-afdeling i 2016, hvor hans primære opgave var at opstarte et automatiseringsprojekt med det formål at automatisere testen af sikkerhedsmodulet i den elektroniske patientjournal, EPJmidt. I sin tid hos Region Midtjylland genererede og automatiserede Mohamed flere hundrede testcases. Opholdet gav ham træning i, hvordan han bedst sætter sig ind i store systemer, lærer nye automatiseringsværktøjer at kende samt indgår i et tværfagligt samarbejde med adskillige aktører i en stor organisation. Derudover var han med til at formulere kravspecifikationer og udføre accepttest på patient-app’en ”MineAftaler”, som i dag er tilgængelig for hele Region Midtjyllands patienter.

Senere arbejdede Mohamed for FlexDanmark, hvor han satte sig grundigt ind i kravspecifikationer og brugte denne forståelse til at udvikle testdesigns. Han bidrog til at identificere relevante scenarier og oprettede testcases for at teste, om softwaren levede op til de krævede specifikationer. Som en del af denne proces udførte han testcases og dokumenterede resultaterne i test management-værktøjet Xray til Jira. Derudover var han ansvarlig for at identificere defekter og oprette detaljerede fejlrapporter til udviklingsteamet. Han brugte også Postman til at sende HTTP-anmodninger til forskellige API’er.

Mohameds seneste opgave hos RegionMidt som Testautomatiseringskonsulent involverede omskrivning af eksisterende testcases, så de kunne automatiseres i UiPath. Han hjalp med at reducere antallet af testcases og sørgede samtidig for, at en god dækningsgrad blev fastholdt. Mohamed rådgav bl.a. om, hvordan testcasene kunne automatiseres på en måde, der kræver minimal vedligeholdelse, når brugergrænsefladen ændres.