Gå til toppen
Pernille Vejby Lauritsen - senior testkonsulent

Pernille Vejby Lauritsen

Senior testkonsulent og underviser

Om Pernille Vejby Lauritsen

Pernille har som projektleder og test manager arbejdet på både udviklingsprojekter såvel som implementeringsprojekter. Projekterne har været både indenfor det offentlige såvel som det private. Måden, hvorpå projekterne har været organiserede, har spændt mellem distribuerede teams, hvor nogle af medlemmerne befandt sig i Danmark, Indien, Rumænien, England og Sverige samt on-site teams. Pernilles opgaver har bestået i alle former for planlægning, udarbejdelse af beslutningsdokumenter, mastertestplaner og teststrategier. Hun var haft ansvaret for at bemande og tilrettelægge indkøring af medlemmer i projektteams og har ved flere kunder haft ansvaret for at implementere et testværktøj, som understøtter projektets og kundens processer.

Pernille har haft ansvaret for besvarelsen af prøvebilaget på adskillige offentlige udbud, både fra leverandørsiden og for kunder. Derfor er hun også grundigt inde i afhængighederne mellem de forskellige kontraktbilag og kan rådgive kunder i, hvilke test- og prøvekrav der har indvirkning på kvaliteten af en leverance. I sin tid som projektleder indenfor sundhedssektoren har hun arbejdet med forskellige aspekter af udbud – med projekter, der er startet med et offentligt udbud for derefter at overgå til implementering; men også projekter, der primært har handlet om implementering af nye arbejdsgange og processer.

Pernille evner at skabe et godt samarbejde mellem leverandørens og kundens egen organisation, hvilket er vigtigt for et succesfuldt projektforløb. I de projekter, hvor projektorganisationen er sammensat af deltagere med forskellige kompetencer og arbejdsområder, fungerer hun som bindeleddet og sørger for, at projektets mål nås, samtidig med at overblikket bevares. Hun har en kontekstorienteret tilgang til alle opgaver og forstår de sammenhænge og processer, der er særlige for hvert enkelt projekt, samtidig med at hun har øje for detaljerne.